Hållbara gröna lösningar

Behöver du en tillfällig drift- och underhållschef, projektchef, miljöchef eller hållbarhetschef inom fjärrvärme? Eller bara en interimskonsult?
Vi utför revision av EU-ETS, F-gas och Hållbarhetsbesked samt tar fram upphandlingskriterier för förnybar el och beräkningar av klimatneutral fjärrvärme
Är biokol något för dig? Eller funderar du på om det är lönsamt att bygga en fjärrvärmeledning mellan två orter? Kanske du har köpt ett nytt underhållsystem och behöver någon som implementerar det?
Vad vi gör

Vi hjälper förbränningsanläggningar såsom kraftvärmeverk, pappers- och massabruk med frågor inom fjärrvärme, allt från utveckling till förvaltning.

Vi har många års erfarenhet av att jobba med värmeverk som interna konsulter och har hjälpt till att utveckla, förvalta och i vissa fall avveckla deras verksamhet. 

  • Miljökonsult:

    Tillståndsfrågor, tolkning och implementering av lagar och EU direktiv, diverse rapporteringar 

  • Energikonsult:

    Beräkna lönsamhet för olika investeringar, exempelvis att bygga en ackumulator, en ny panna eller byta bränsle

  • Bränsleanskaffare:

    Då vi har många kontakter runt om i landet kan vi alltid hitta bark, flis, stamved, RT och pellets till ett bättre pris

Vår kompetens
Vi är alla ingenjörer som har olika spetskompetens, allt från ledarskapsfrågor till regelverk, Excel och automation.

Att jobba med oss är enkelt då vårt fokus är att lösa problem kostnadseffektiv och uppfylla alla krav enligt gällande regelverk

ENKEL 100%
SNABBT 100%
OCH SMIDIGT 100%